Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा छोटेलाल साह - नागरिकता शाखा (कोठा नं - झ्यान नं. ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • अनुसूची १ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस 
 • बावु वा आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाई वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।
 • तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणितपत्र ।
 • प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरुका लागि वंशजको नाताले ना.प्र.प.लिनु पर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को अनुसुचि ३ वमोजिमको ढाँचामा सर्जमिन स्थलमै गरिएको सनाखत ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।
 • बसाइसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाइसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. लगायतका कागजातहरु ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो २ प्रति ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा छोटेलाल साह - नागरिकता शाखा (कोठा नं - झ्यान नं. ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • र तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो ४ प्रति ।
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

3

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

शुल्क

रु. १०।– को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा छोटेलाल साह - नागरिकता शाखा (कोठा नं - झ्यान नं. ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • अनुसूची ७ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची ७ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

4

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

शुल्क

रु‍. १३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा छोटेलाल साह - नागरिकता शाखा (कोठा नं - झ्यान नं. ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

कागजात सहित झ्याल नं. ८ मा पेश गर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

5

नावालक परिचयपत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु.१०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल
 • फोटो ३ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

6

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

कार्यालयमा Live enrollment गरेको १५ दिन भित्र (राहदानी प्राप्त भएपछि मात्र)

शुल्क

कार्यालयबाट लिनेको हकमा

३४ पृष्ठको राहदानीको लागि रु.५,०००/- र ६६ पृष्ठको लागि रु.१०,०००/- राजस्व । हराएको, च्यातिएको र १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक-फरक दस्तुर लाग्छ ।

राहदानी विभागबाट द्रुत सेवा लिनेको हकमा

३४ पृष्ठको राहदानीको लागि रु.१२,०००/- र ६६ पृष्ठको लागि रु.२०,०००/- बीस हजार राजस्व ।हराएको, च्यातिएको र १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक-फरक दस्तुर लाग्छ ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राजेश राय यादव - राहदानी शाखा (कोठा नं - 11)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही

कार्यालयबाट लिनेको हकमा

• अनलाइन विवरण भरेको फारामको प्रिन्ट कपी,
• सक्कल नागरिकता लगायतका कागजात,
• नावालकको हकमा नावालक परिचय पत्र सक्कल,
• राहदानी च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेकाको हकमा सक्कलै राहदानी  ।

राहदानी विभागबाट द्रुत सेवा लिनेको हकमा

• अनलाइन विवरण भरेको फारामको प्रिन्ट कपी,
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको Verification पत्र,
• सक्कल नागरिकता लगायतका कागजात,
(द्रुत सेवाको लागि केन्द्रीय राहदानी विभागमा निवेदक स्वयं जानु पर्ने छ ।)

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

7

संस्था दर्ता

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

दर्ता शुल्क रु. १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • अनुसूचीको ढाँचामा निवेदन
 • सक्कल विद्यान ३ प्रति
 • साधारण सभा गरेको निर्णय प्रतिलिपी
 • कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • कार्य समिति सदस्य संख्या बमोजिम साक्षीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 • प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत विवरण
 • प्रहरी प्रतिवेदन 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्वु

8

संस्था नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु. ५००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • संस्थाको आधिकारिक निवेदन ।
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र ।
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
 • समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णय ।
 • सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

9

छापाखाना दर्ता

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु. १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नक्कल सहित निवेदन ।
 • छापाखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धितो प्रमाणित कागजात)
 • छापाखाना राख्ने स्थानीय तहको वा चारकिल्ला प्रमाणित सहितको सिफारिस ।
 • निवेदकको नागरिकताको नक्कल प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

10

हातहतियार खरिद इजाजत

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेको  दिन वा सोही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • तोकिएको ढाँचामा रु. १० को टिकट टाँसी निवेदन ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • अन्य बुझ्ने काम कार्यालयले गर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

11

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही
 • सक्कल इजाजत पत्र संलग्न गरी रु. १० को टिकट टाँसी निवेदन ।
 • नवीकरण दस्तुर बुझाएको निस्सा ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

12

नामसारी (हातहतियार)

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेको  दिन वा सोही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम नरेश साह - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 103)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री कृष्ण बहादुर शाही

मृतकको नामवाट नामसारी गर्नुपर्दा

 • सरोकारवालाको मृतकसंग नाता खुलेको प्रमाण ।
 • मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • हातहतियारको सक्कल इजाजत पत्र ।
 • आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस
 • अन्य आवश्यक व्यहोरा कार्यालय बुझ्ने छ ।
 • मृत्यु भएको ६ महिना भित्र निवेदन र अंशियार एक जना भन्दा बढी भए हक दिएको मंजुरनामा ।

हातहतियार नामसारी गर्नुपर्दा

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • दुवै पक्षको आ-आफ्नो ना.प्र.को प्रतिलिपी
 • हातहतियारको सक्कल इजाजत पत्र तथा प्रतिलिपी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-04 09:17:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

Powered By: ProActive Developers