Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 इन्द्रदेव यादव इन्द्रदेव यादव प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9855037777
2 बसन्त भट्टराई बसन्त भट्टराई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9851046049
bhattaraibasanta@yahoo.com
3 मुकेश कुमार चौरसिया मुकेश कुमार चौरसिया प्रशासकीय अधिकृत राहदानी शाखा 9854038541
koollmukesh1828@gmail.com
4 शशि मोहन दास शशि मोहन दास प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9855047772
dshashimohan@gmail.com
5 राम कुमार तिमल्सेना राम कुमार तिमल्सेना प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा
timalsina.ramkumar@gmail.com
6 शम्भु प्रसाद यादव शम्भु प्रसाद यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9855044822
7 राम नरेश साह राम नरेश साह नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9841979460
ramnareshshah2013@gmail.com
8 छोटेलाल साह छोटेलाल साह नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845893291
9 राजेश राय यादव राजेश राय यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845170245
10 धर्मदेव साह धर्मदेव साह नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9807700668
drmdev.668@gmail.com
11 संजय कुमार झा संजय कुमार झा लेखापाल लेखा शाखा 9855044572
sjha8803@gmail.com
12 विनय कुमार मल्लिक विनय कुमार मल्लिक कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9845122363
binay.aman@gmail.com
13 लभ कुमार झा लभ कुमार झा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9845162196
14 सर्विन्द्र साह सर्विन्द्र साह कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9809278423
15 अनिल कुमार मण्डल अनिल कुमार मण्डल खरिदार राहदानी शाखा 9825553613
diyanil.mandal13@gmail.com
16 सतेन्द्र कुमार दास सतेन्द्र कुमार दास खरिदार नागरिकता शाखा 9865095188
das.satendra52@gmail.com
17 उमेश प्रसाद उमेश प्रसाद खरिदार मुद्दा शाखा 9848449315
18 गौरी शंकर साह गौरी शंकर साह हलुका सवारी चालक प्रसाशन शाखा 9862215500
19 लक्ष्मी बैठा लक्ष्मी बैठा हलुका सवारी चालक 9865130658
20 हरि चौधरी हरि चौधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845162655
21 नागेन्द्र झा नागेन्द्र झा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9845133563
22 हरेन्द्र कुमार सिंह हरेन्द्र कुमार सिंह कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845579684
23 रामसागर केशरी रामसागर केशरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845040564
24 बब्लु कुमार साह बब्लु कुमार साह कार्यालय सहयोगी मुद्दा शाखा
25 ईन्द्र जंग राई ईन्द्र जंग राई कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9845414968
26 daorautahat daorautahat
daorautahat@moha.gov.np