Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पतिको विवरण

2076-05-27

2076-05-27


गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको भौतिक स्रोत
सि.नं. कार्यालयको नाम ठेगाना/गा.वि.स./न.पा./वडा नं. कित्ता नं. क्षेत्रफल/व.मी. जग्गाको प्रयोजन प्राप्तिको प्रयोजन प्राप्तिको श्रोत प्राप्ति मिति अवस्था कैफियत
1 जिल्ला प्रशासन कार्यालय साविक पुरेनवा हाल गौर १२ 543, 1086 2-16-10, 0-11-19 हाल इन्द्रबक्स गणले प्रयोग गरिरहेको          
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर न.पा. ७ 196 0-1-15 प्र.जि.अ. निवास वनजाँच अडा रौतहटवाट मिति २०३८।११।१९ मा नामसारी भई आएको 2038।11।19   पुरानो भवन  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुरेनवा ४ 4648 0-9-0 खालि रहेको गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था शाखा (ख) शाखाको च.नं. ९९ मिति २०७०।०६।०१ को पत्रानुसार 2070।06।22      
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर ७ 544 0-1-8 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन स्वेचछिक दानवाट दानपत्र को र.नं. ६४७६ क/2071।10।22 2071।10।22   नयाँ भवन  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर 9 371 0-0-16 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन स्वेचछिक दानवाट दानपत्र को र.नं. ६४७६ क/2071।10।23 2071।10।23   नयाँ भवन  
ईलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट               आफ्नो जग्गा नरहेको
7 ईलाका प्रशासन कार्यालय गरुडा, रौतहट               आफ्नो जग्गा नरहेको
8 कारागार कार्यालय साविक गौर ७ हाल गौर ३ 183 0-10-10         पुरानो भवन तथा जीर्ण  

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-04 09:17:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

Powered By: ProActive Developers