Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 किरण थापा किरण थापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9855037777
2 किरण निधि तिवारी किरण निधि तिवारी प्रशासकीय अधिकृत 9855041236
kirantiwari150@gmail.com
3 शशि मोहन दास शशि मोहन दास प्रशासकीय अधिकृत 9844279176
dshashimohan@gmail.com
4 बेनी पंडित बेनी पंडित नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9845263583
5 शम्भु प्रसाद यादव शम्भु प्रसाद यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9855044822
6 राम नरेश साह राम नरेश साह नायब सुब्बा राजदेवी 6, रौतहट प्रसाशन शाखा 9841979460
ramnareshshah2013@gmail.com
7 संजय कुमार झा संजय कुमार झा लेखापाल गौर 3, रौतहट लेखा शाखा 9855044572
sjha8803@gmail.com
8 विनय कुमार मल्लिक विनय कुमार मल्लिक कम्प्यूटर अपरेटर सिम्राैनगढ न.पा. 6, वारा कम्पुटर शाखा 9845122363
binay.aman@gmail.com
9 समिर सिलवाल समिर सिलवाल खरिदार राहदानी शाखा 9865191354
10 अनिल कुमार मण्डल अनिल कुमार मण्डल खरिदार जनकपुर 17, धनुषा प्रसाशन शाखा 9825553613
diyanil.mandal13@gmail.com
11 सतेन्द्र कुमार दास सतेन्द्र कुमार दास खरिदार राजदेवी 3, रौतहट नागरिकता शाखा 9865095188
das.satendra52@gmail.com
12 उमेश प्रसाद उमेश प्रसाद खरिदार माधव नारायण 1, रौतहट मुद्दा शाखा 9848449315
13 गौरी शंकर साह गौरी शंकर साह हलुका सवारी चालक गौरगौर 2, रौतहट प्रसाशन शाखा 9862215500
14 लक्ष्मी बैठा लक्ष्मी बैठा हलुका सवारी चालक 9865130658
15 हरि चौधरी हरि चौधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845162655
16 नागेन्द्र झा नागेन्द्र झा कार्यालय सहयोगी Rajdevi 9, रौतहट प्रसाशन शाखा 9845133563
17 हरेन्द्र कुमार सिंह हरेन्द्र कुमार सिंह कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845579684
18 बिजुली अधिकारी बिजुली अधिकारी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा
19 ईन्द्र जंग राई ईन्द्र जंग राई कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9845414968
20 बब्लु कुमार साह बब्लु कुमार साह कार्यालय सहयोगी मुद्दा शाखा