Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री इन्द्रदेव यादवद्वारा सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ११ गण हे.क्वा., राैतहटको निरीक्षण, अवलोकन गरियाे ।