Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरू बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे लागि कार्यसम्पादन सम्झाैता गरिएकाे छ ।

117951460_1210589812624185_4411194962390288696_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरू बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे लागि कार्यसम्पादन सम्झाैता गरिएकाे छ ।
117770492_1210589859290847_8030119753567404092_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरू बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे लागि कार्यसम्पादन सम्झाैता गरिएकाे छ ।
118052019_1210589919290841_1495320036062466986_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरू बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे लागि कार्यसम्पादन सम्झाैता गरिएकाे छ ।