Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।