Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

गौर भन्सार (नेपाल-भारत सीमा नाका) मा जारी धर्ना सम्बन्धी ध्यानाकर्षण