Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

गृह मन्त्रालयकाे इजाजत नलिएका वा नविकरण नगरिएका हातहतियार खरखजाना सुरक्षा निकायमा बुजाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना