Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

मुकेश कुमार चौरसिया


मुकेश कुमार चौरसिया


मुकेश कुमार चौरसिया
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा राहदानी शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल koollmukesh1828@gmail.com
सम्पर्क 9854038541
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन २१