Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हज यात्रा 2019 का लागि छनाैट भएका व्यक्तिहरुकाे नामावली तथा रकम जम्मा गर्ने वारे सूचना