Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गृह मन्त्रालयकाे इजाजत नलिएका वा नविकरण नगरिएका हातहतियार खरखजाना सुरक्षा निकायमा बुजाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना