Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्राप्त राहदानीको विवरण


निम्न उल्लेखित रसिद नम्बर सम्मकाे राहदानी  (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा राहदानी शाखा (काेठा नं ९ काे झ्याल) मा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । 

राहदानी लिनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. सक्कलै रसिद ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।