Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख कार्यहरु


जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख कार्यहरु निम्नानुसार छन

 •  जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने
 •  राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वयमा सूचना संकलन एवं विश्लेषण
 •  जिल्लाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने
 •  हातहतियार खरखजाना नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  सार्वजनिक स्थानमा अवान्छनीय क्रियाकलाप रोकथाम र सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण गर्ने
 •  प्रचलित नेपाल कानूनले तोके अनुसारका मुद्दा मामिलामा आवश्यक कारवाही गर्ने
 •  कारागार प्रशासन एवं कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने
 •  नागरिकता दिने र सो सम्बन्धी कारवाही चलाउने
 •  मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृत्रिम अभाव जमाखोरी अनुचित लाभ गर्न नदिने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको प्रवन्ध मिलाउने
 •  संघ-संस्था पत्रपत्रिका छापाखाना नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  दैवी प्रकोपमा परेकाहरुको उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने मिलाउन लगाउने
 •  जिल्लाभित्र रहेका सरकारको सम्पत्तिको रेखदेख नियन्त्रण मर्मत संभार आदि कार्य गर्ने
 •  भ्रष्टाचार नियन्त्रण(रोकथाम)र सजाय सम्बन्धी काम गर्ने
 •  नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने जिल्लास्थित कार्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने
 •  नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको र दिएको निर्देशन अनुरुपको कार्य गर्ने गराउने
 •  विभागीय एवं तालुक निकायको परिपत्रको संयोजन कार्यान्वयन
 •  जिल्लाभित्र संचालित विकास आयोजनाको रेखदेख समन्वय र सहयोग पुर्याउने
 •  जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने
 •  मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  घरभाडा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति उपर रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने
 •  सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन
 •  स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  आप्रवास सम्बन्धी काम गर्ने
 •  चिठ्ठा जुवा आदि नियन्त्रण नियमन गराउने
 •  अध्यागमन र शरणार्थी सम्बन्धी तोकिएको काम गर्ने
 •  लागू ‌औषध नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने
 •  धर्मपुत्र/धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्था
 •  निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने क्रममा आवश्यक काम गर्ने
 •  तस्करी नियन्त्रण गर्ने
 •  नाबालक असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने
 •  बाल कल्याण तथा बाल अधिकार संरक्षण
 •  विवाह दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  जिल्लास्थित कार्यालयहरुको बीच समन्वय गर्ने
 •  सभा समारोहको प्रवन्ध मिलाउने
 •  सामाजिक संघ संस्था स्कूल कलेज स्वास्थ्य निकाय आदिलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने
 •  जिल्लास्थित प्रख्यात र कुख्यात व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने
 •  मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुबीच सहज र मैत्री सम्बन्ध बनाउने
 •  कार्यालय प्रमुखको बैठक गरी जिल्लामा भै रहेका कार्य र समस्याको निराकरणको लागि निकास खोज्ने
 •  लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने
 •  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसारको छानविन सम्बन्धी कार्य
 •  जिल्लामा ज्यालादररेट निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 •  जनगुनासोका सम्बन्धमा छलफल गराई समस्याको समाधान खोज्ने
 •  जिल्लामा दिनै पिच्छे घटेका घटनाहरुकी अभिलेख तयार गरी घटनाको महत्व अनुसार दैनिक/मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने
 •  द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान र राहत वितरण
 •  अन्य कुनै मन्त्रालयलाई नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम


सहायक पेज