नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


यस जिल्लामा क्षति भएको अवस्था

चन्द्रपुर ना.पा., गुजारा र वृन्दाबन गाउँपालिकामा सामान्य क्षति भएको तथा अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा सामान रुपले बढी क्षति भएको छ

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय