नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


राहदानी वितरण सम्बन्धमा

मिति २०७४।२।७  रसिद नं॰ ५२२१ देखि मिति २०७४।२।२८ रसिद नं॰ ५५६९ सम्मको राहदानी तयार भई आईसकेको र वितरण भईरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय