Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शशि मोहन दास

  • शशि मोहन दास

शशि मोहन दास


शशि मोहन दास
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dshashimohan@gmail.com
सम्पर्क 9844279176
बहाल मिति २०७५ चैत्र १८