नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


नागरिकता शाखाको कार्यहरु

नागरिकता शाखाबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु

१   व‌शजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण 

  •     वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण
  •    नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकका त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मेका सन्तानलाई व‌ंशजको नागरिकता       वितरण
  •     जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण

२   नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएका महिलाहरुलाइृ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण
३   नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरुका त्यस्ता नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्व जन्मेका सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण

४   नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवेदन प्राप्त भएमा प्रमाण पुक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने

५   कार्यालयबाट वितरण भएका सबै प्रकारका नागरिकताहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने

६   विद्युतीय प्रणालीबाट नागरिकता वितरण एव‌ अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने

७   नागरिकता वितरणको मासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण पठाउने

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय