नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिक वडापत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिक वडापत्र

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिक वडापत्र 31 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय