नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयहरु

रौतहट जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुका प्रमुख तथा निकटम अधिकारीहरुको नाम  सम्पर्क नम्बरहरु

क्र.स. नाम  पद  कार्यालय  मोबाइल नं  टेलिफोन नं 
१  श्री नरहरि बराल  प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट  ९८५५०३७७७७  ०५५५२००३३ 
२  श्री बिष्णु रंजन बराल  प्र.अ. ९८५५०१३७७७ ०५५५२०४७० 
३  श्री यज्ञ बिनोद पोख्रेल प्र.उ. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट  ९८५५०३५५५५   
४  श्री मुकुन्द राज खरेल प्र.ना.उ.   ०५५५२०१९९ 
५  श्री भगवान मल्ल  स.प्र.उ. सशस्त्र प्रहरी बल रौतहट  ९८५१२७२१०९   
६  श्री निर्मल खड्का  स.प्र.ना.उ. ९८४१६३६०६२   
७  श्री राजु कार्की  प्रमुख सेनानी  श्री इन्द्र बक्स गण रौतहट  ९८४१५२९७४०  ०५५५२०९३० 
८  श्री बासु शरण खड्का  सेनानी  ९७५१००६८३२   
९  श्री रबिन कार्की  सेनानी  ९८०१३००५८९   
१०  श्री नविन राज अधिकारी  उप.अनु.निर्देशक  रा.अ. जिल्ला कार्यालय  ९८४६०२०३८७  ०५५५२००७७ 
११  श्री रामरिझन यादव  अ.अ. ९८५४०२६३७०   
१२  श्री गिरधारी सुबेदी  उप सचिव  इलाका प्रशासन कार्यालय चपुर  ९८४६०४५९४८   
१३  श्री बिष्णु रंजन बराल  जेलर  कारागार कार्यालय रौतहट  ९८५५०१३७७७  ०५५५२०१२७ 
१४  श्री जगदीश कुमार सिंह  प्र.ना.नि. जिल्ला ट्राफिक कार्यालय  ९८५४०९००४९   
न्यायिक निकाय 
१५  श्री कृष्ण बहादुर थापा  मा. न्यायाधिश  जिल्ला अदालत रौतहट  ९८४९०५५६७७  ०५५५२०१०१ 
१६  श्री लक्ष्मीराम ढुंगाना  मा. न्यायाधिश  ९८४१७२५४७२   
१७  श्री श्यामसुन्दर अधिकारी    ९८५११४९००३   
१८  श्री श्रीप्रकाश उप्रेती  मा. न्यायाधिश  ९८४१२४७१४३   
१९  श्री कैलाश के.सी. मा. न्यायाधिश     
२०  श्री दिनानाथ अधिकारी  जि. न्यायाधिवक्ता  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय  ९८४४४१२१०९  ०५५५२०११४ 
 बिकाश निर्माण
२१  श्री संजय प्रसाद सह  प्रमुख डी.ई. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय  ९८४११५०२३८  ०५५५२०८६९ 
२२  श्री बिधान कुमार मल्लिक  ई.   ९८४५४७४८६६   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय