नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


कुन कोठमा के काम हुन्छ ?

                                              

सि.न. कोठाको कार्य विवरण  कोठा न.
१  प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष १ 
२  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  २ 
३  प्रशासकीय अधिकृत  ३,४ 
४  प्रशासन शाखा  ५ 
५  नागरिकता शाखा / प्रतिलिपि शाखा  ६ 
६  मुद्दा शाखा  ७ 
७  लेखा शाखा  ८ 
८  राहदानी शाखा / कम्प्युटर शाखा  ९ 
९  दर्ता शाखा  १० 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय