नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


मुख्य कार्यहरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले सम्पादन गर्ने कार्यहरु :

            जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका ऐन कानूनहरुले तोके बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले  सम्पादन गर्ने मुख्य–मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

 • शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

शान्ति सुरक्षाको निवेदन सम्बन्धी, गुनासो वा ठाडो उजुरी

 • बजार अनुगमन सम्बन्धी
 • जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको समन्वय एवं अनुगमन सम्बन्धी
 • नागरिकता वितरण सम्बन्धी 

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण, बैवाहित, अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि) वितरण, कर्मचारी परिवारको नाताको ना.प्र., बंशज, बैवाहिक अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अंगीकृत नागरिकताको लागि सिफारिस ।

 • राहदानी सिफारिश तथा वितरण
 • बिबाह दर्ता सम्बन्धी

नेपाली केटा र नेपाली केटीको बिवाह, नेपाली र विदेशी वा विदेशी बीचको विवाहदर्ता सम्बन्धी, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

 • नाबालक परिचयपत्र

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि ।

 • धर्म पुत्र/पुत्री सम्बन्धी

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने ।

 • साबिकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • नाम, थर, उमेर फरक परेको सिफारिस
 • कुनै व्यहोरा प्रमाणित गर्ने
 • हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी
 • हातहतियार नवीकरण, हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि ।
 • संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी

संस्था दर्ता, संस्था नविकरण, संस्थाको विधान संशोधन, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति, पत्रपत्रिका दर्ता, छापाखाना संचालन स्वीकृति ।

 • अन्य निकायलाई नतोकिएका कार्यहरु

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय