Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शितलहर तथा चिसोबाट बच्‍नको लागि यस जिल्लाको विभिन्‍न गा.पा./न.पा.मा कम्बल वितरण गरिदै