नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


  

 • राहदानी वितरण सम्बन्धि २०७५-१-२७

  रसिद न. ५२६७ मिति २०७५.०१ २० गते सम्म को राहदानी तयार भई आईसकेको व्यहोरा जानकारी को लागि अनुरोध छ

 • राहदानी वितरण सम्बन्धि २०७५-१-९

  रसिद न. ४९८० मिति २०७४.१२.२९ गते सम्म को राहदानी तयार भई आईसकेको व्यहोरा जानकारी को लागि अनुरोध छ

 • हज सम्बन्धी सुचना २०७४-१२-१८

    यस जिल्लावाट हज यात्रा 2018 का लागि छनाैट भएकाे व्यक्तीहरुकाे नामावली तथा रकम जम्मा गर्ने वारे सुचना ।

 • राहदानी वितरण सम्बन्धि २०७४-११-६

  रसिद न. ३७६८ मिति २०७४.१०.२२ गते सम्म को राहदानी तयार भई आईसकेको व्यहोरा जानकारी को लागि अनुरोध छ

 • राहदानी वितरण सम्बन्धमा २०७४-९-१७

  रसिद नं॰ २६०६ मिति २०७४।८।२८ गते सम्मको राहदानी तयार भई आइसकेको र वितरण भई रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 • सवारी अनुमती सम्बन्धमा । २०७४-८-१०

  सवारी अनुमती सम्बन्धमा ।

 • राहदानी वितरण २०७४-७-२४

  रसिद नं॰ १५०४ मिति २०७४।६।२४ गते सम्मको राहदानी तयार भई आइसकेको र वितरण भई रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 • नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्नु पर्ने जरुरि कार्य २०७४-४-३२

  नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्नु पर्ने जरुरि कार्यहरु

 • दैवी प्रकोप उद्धार समिति रौतहटको बैंक खाता नम्बर २०७४-४-३१

  जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति रौतहटको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गौर शाखामा रहेको चल्ती हिसाब नम्बर १२१०००००३२०१ रहेको छ .

 • राहदानी वितरण सम्बन्धमा २०७४-३-८

  मिति २०७४।२।७  रसिद नं॰ ५२२१ देखि मिति २०७४।२।२८ रसिद नं॰ ५५६९ सम्मको राहदानी तयार भई आईसकेको र वितरण भईरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 • राहदानी वितरण सम्बन्धमा २०७४-२-२३

  मिति २०७४।१।१५ रसिद नं॰ ४७६५ देखि मिति २०७४।२।७ रसिद नं॰ ५२२० सम्मको राहदानी तयार भई आईसकेको र वितरण भईरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 • राहदानी वितरण सम्बन्धमा २०७३-१२-२२

  मिति २०७३।११।२१ गते देखि मिति २०७३।१२।०७ गते सम्मको राहदानी तयार भई आइसकेको र यस कार्यालयवाट वितरण भई रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय