Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

  • एकिकृत नागरिकता घुम्ती शिबिर

  • एकिकृत नागरिकता घुम्ती शिबिर

  • एकिकृत नागरिकता घुम्ती शिबिर

  • एकिकृत नागरिकता घुम्ती शिबिर

सबै समाचार
सबै सूचना
गाेविन्द प्रसाद रिजाल
गाेविन्द प्रसाद रिजाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्मानन्द जाेशी
धर्मानन्द जाेशी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )


सबै समाचार
सबै सूचना
गाेविन्द प्रसाद रिजाल
गाेविन्द प्रसाद रिजाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्मानन्द जाेशी
धर्मानन्द जाेशी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )