Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

  • यमुनामाई गाउँपालिकामा कम्बल बितरण कार्यक्रम

  • यमुनामाई गाउँपालिकामा कम्बल बितरण कार्यक्रम

  • यमुनामाई गाउँपालिकामा कम्बल बितरण कार्यक्रम


सबै समाचार
सबै सूचना
लाेकनाथ पाैडयाल
लाेकनाथ पाैडयाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्मानन्द जाेशी
धर्मानन्द जाेशी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

अमृत सुवेदी
अमृत सुवेदी

प्रशासकीय अधिकृत


सबै समाचार
लाेकनाथ पाैडयाल
लाेकनाथ पाैडयाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्मानन्द जाेशी
धर्मानन्द जाेशी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

अमृत सुवेदी
अमृत सुवेदी

प्रशासकीय अधिकृत